:s ne kdr sürede banlınacağını yazarsan sewinirim işime yarar o süre zarfı