adsense tik yaptı millette, herşeyden nem kapar olduk