ringofon dan önce ve ringofon dan sonrayı ele alın birde ?