hiçbir sorun olmaz ztn rüstem diye kayıt yapamazsn