Google Fan Webmaster Forum - Tekil Mesaj gösterimi - Google Adsense - Kontratı Kabul et
Tekil Mesaj gösterimi
  31  
Alt 26-02-2008, 02:39:50
dEaTh
 
Standart
Alıntı:
Alıntı
Google AdSense TM Çevrimiçi Standart Hüküm ve Şartları

GOODLE ADSENSE ÇEVRİMİÇİ PROGRAMINA KAYDOLMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU HÜKÜM VE ŞARTLARI VE SSS’I DİKKATLE OKUYUNUZ. GOOGLE ADSENSE ÇEVRİMİÇİ PROGRAMINA KATILIM, BU HÜKÜM VE ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR. BU HÜKÜM VE ŞARTLARI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, LÜTFEN GOOGLE ADSENSE ÇEVRİMİÇİ PROGRAMINA KAYDOLMAYINIZ VEYA KATILMAYINIZ.

Giriş. Siz ve Google Inc. ("Google") arasındaki işbu sözleşme ("Sözleşme"), Google AdSense Çevrimiçi Programı ("Progam") Standart Hüküm ve Şartları’ndan ("Hüküm ve Şartlar") oluşmaktadır. Google tarafından genel olarak sunulan Program tanıtımı, https://www.google.com/adsense/faq adresinde yer alan Program Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ("SSS") URL’sinde veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek başka bir URL’de yer almaktadır. "Siz" veya "Yayıncı", bu kişiler veya bunlara bağlı kişiler ve/veya bunun (veya bunların) adına hareket eden herhangi bir kurum veya ağ tarafından ibraz edilen bir kayıt formunda tanımlanan, işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı herhangi bir kuruluş anlamına gelmektedir.

Programa Katılım. Programa katılım, Google’ın ön onayının alınmasına ve https://www.google.com/adsense.policies ve/veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek diğer bir URL’de yer alan Program Politikaları ("Program Politikaları")’na devamlı olarak uygun davranmanız koşuluna bağlıdır. Google, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir başvuru sahibi veya katılımcının katılımını herhangi bir zamanda reddetme hakkını saklı tutar. Program’a kaydolmakla en az 18 yaşında olduğunuzu beyan etmekte ve her biri Sizin tarafınızdan belirlenecek Web sitesi/siteleri, medya oynatıcısı/oynatıcıları, video içeriği ve/veya mobil içerik ile veya Google tarafından yazılı olarak (elektronik posta da dahil olmak üzere) açıkça izin verilen diğer özellikler (sözkonusu diğer özellikler "Diğer Özellikler" olarak anılacaktır) ve Atom, RSS ve sözkonusu Web site(leri), medya oynatıcıları, video içeriği, mobil içerik ve/veya Diğer Özellikler (bu şekildeki her bir Web sitesi, medya oynatıcısı, video içeriği, mobil içerik, Diğer Özellik veya yayın, bir "Web Alanı" olarak anılacaktır) aracılığıyla dağıtılan diğer yayınlar ile bağlı olmak üzere, Google’ın aşağıdakileri sunabileceğini kabul etmektesiniz: (a) üçüncü kişiler ve/veya Google tarafından temin edilen reklamlar ve/veya diğer içerik; (söz konusu üçüncü kişiler tarafından temin edilen reklamlar, Google tarafından temin edilen reklamlar ve diğer içerik, birlikte "Reklamlar" olarak anılacaktır) şu koşulla ki, Google’ın bedeli ödenmemiş bir içerik sunması durumunda, Program’ın bir parçası olarak, bu içeriği almamayı seçebileceksiniz, (b) ilgili Google soruları ve/veya Reklam arama kutusu/kutuları (birlikte, "Bağlantılar" olarak anılacaktır), (c) Google Web ve/veya Site arama sonuçları (birlikte, "Arama Sonuçları" olarak anılacaktır), ve/veya (d) Google atıf Reklamları ("Atıf Butonları"). Şüpheye mahal vermemek üzere, bu Sözleşme’de veya Program Politikaları’nda münferit bir "Web sayfası", "Web Sitesi", "Web sitesi sayfası" veya Web Alanı’nın bir parçası olan benzeri bir bölüme yapılan herhangi bir atıf, söz konusu Web sitesi üzerinden dağıtılan yayınlar ve medya oynatıcıları anlamına gelecektir. Aynı birey veya kuruluşun sahip olduğu birden fazla hesap, Google tarafından (elektronik posta da dahil olmak üzere) yazılı olarak açıkça izin verilmediği müddetçe, derhal sonlandırılacaktır. Google tarafından (elektronik posta da dahil olmak üzere) yazılı olarak açıkça izin verilen bazı durumlarda, Reklamları, Bağlantıları, Arama Sonuçlarını ve/veya Atıf Butonlarını bir Web Alanı üzerinde görüntülemek amacı ile değil, yalnızca Google’dan ödeme almak amacı ile, Program’a kaydolabilir ve bir hesap oluşturabilirsiniz. Ancak, daha sonra Hesabınızı, Program’a katılmak için (yani Reklamları, Bağlantıları, Arama Sonuçlarını ve/veya Atıf Butonlarını bir Web Alanı üzerinde görüntülemek amacı ile) kullandığınız takdirde, Programın bu şekilde kullanımı işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır. Reklamların web sitenizde sunulması sırasında üçüncü kişilerin, kullanıcılarınızın web tarayıcısı üzerine cookie yerleştirebileceğini ve bunları okuyabileceğini veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabileceğini açıkça ifşa eden, uygun bir gizlilik politikanızın olması ve bu politikaya uymanız gerekmektedir. Gizlilik politikanızın, cookie yönetimi için kullanıcı seçenekleri hakkında bilgi içermesi gerekmektedir.

Reklamlar, Arama Sonuçları ve Atıfların Uygulanması ve İşletimi. Google tarafından yazılı olarak (elektronik posta da dahil olmak üzere) açıkça izin verilmedikçe, JavaScript’in veya Size Google tarafından temin edilen diğer programların değiştirilmemesi de dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, Web Alan(lar)ınız ile bağlantılı olarak, Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları, Atıf Butonları ve (aşağıda Madde 12’de tanımlandığı üzere) Google Marka Özellikleri’nin uygun şekilde sunulması, görüntülenmesi, izlenmesi ve rapor edilmesini sağlamak için zaman zaman Google tarafından temin edilecek olan şartnamelere uymayı kabul etmektesiniz.
Arama için AdSense. Arama Sonuçlarını almayı seçtiyseniz, Google tarafından temin edilen şartnamelere uygun olarak Web Alan(lar)ınız üzerinde bir Google arama kutusu ("Arama Kutusu") görüntüleyeceksiniz. İlgili Google sorguları haricinde, tüm arama sorguları (bir Reklam arama kutusuna girilen sorgular dahil) Sizin Web Alan(lar)ınız üzerindeki bir Arama Kutusu’na (veya duruma gore Reklam arama kutusuna) doğrudan veri giren münferit son kullanıcılar tarafından başlatılmalıdır. Her türlü sorguyu (revize etmeden, filtrelemeden, kısaltmadan, şart ilave etmeden veya söz konusu sorguları başka şekilde ayrı ayrı veya toplu olarak değiştirmeden) Google’a göndereceksiniz ve Google da Size geçerli şekilde ve mümkün olan ölçüde bunlara karşılık gelen Arama Sonuçları ve/veya reklamları sunmak için ticari açıdan makul her türlü gayreti sarfedecektir. Arama Sonuçları ve buna eşlik eden her türlü Reklam, Google tarafından sunulabilecek Web sayfalarında (her biri, bir "Arama Sonuçları Sayfaları") görüntülenecek olup Google tarafından sunulan bu Web sayfalarının biçimi ve görünüm Google tarafından zaman zaman değiştirilebilecektir.
İçerik için AdSense. İçerik ve Web Alanı ile ilişkili Reklamlar (ve eğer mevcut ise, son kullanıcılar tarafından Bağlantılara yapılan tıklamalar ve girilen sorgulara cevaben sunulan Reklamlar) Google tarafından gruplandırılacak ve SSS’da tanımlanmış olabileceği gibi, genelde Google tarafından zaman zaman sunulan standart formlarda reklam birimleri (bu tür Reklam ve/veya Bağlantılar toplu olarak "Reklam Birimleri" olarak anılacaktır) olarak, Web Alan(lar)ının son kullanıcılarına, Bağlantılar ile (geçerli olan durumlarda) görüntülenecektir. Web Alan(lar)ı ile bağlantılı olarak Reklam Birimlerinin görüntülenmesi için Google tarafından onaylanmış bir biçim seçebilirsiniz, ancak Reklamların ve/veya Bağlantıların (i) sadece, her biri Google’ın kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda Google’ın incelemesine ve onayına tabi olan Web Alan(lar)ı ile bağlantılı olarak görütülenebileceğini ve (ii) burada belirtilen yerleştirme kurallarına tabi olacağını kabul etmektesiniz.
Atıflar. Google AdSense Atıflar özelliğini kullanmayı seçmeniz halinde, Web Alan(lar)ınız üzerindeki Atıflar Butonlarını Google tarafından temin edilen şartnamelere uygun olarak kullanmak durumunda olacaksınız. Bir Atıf Butonu üzerine tıklayan son kullanıcılar, Google tarafından sunulabilecek bir Web sayfasına ("Atıf Sayfası") yönlendirilecek olup, Google tarafından sunulan bu Web sayfalarının biçim ve görünümü Google tarafından zaman zaman değiştirilebilecektir. Bir "Atıf Olayı", bir son kullanıcı, Web Alanı üzerinde bir Atıf Butonuna tıkladığında başlatılacak ve ilgili ürün için atıf gereklilikleri bu Sözleşmeye uygun olarak yerine getirildiğinde sona erecektir. Bu tür atıf gereklilikleri, Atıf Olayı’na uygulanan ödeme miktarı ile birlikte, https://www.google.com/adsense/referrals adresi veya Google’ın zaman zaman temin edebileceği diğer bir URL’de yer almaktadır. Web Alan(lar)ınız ile ilgili Atıf Olaylarının uygun şekilde izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak için Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek şartnamelere uymayı kabul etmektesiniz. Google tarafından yazılı olarak (elektronik posta da dahil olmak üzere) açıkça izin verilmedikçe, bir Atıf Butonunun Web Alanınız üzerinde görüntülenmesinden başka bir yolla, bir Atıf Olayının reklamını yapamaz veya Atıf Olayını kolaylaştıramazsınız.
Video için AdSense. Video için AdSense’i kulanmayı seçmeniz halinde, katılımınız, AdSense for video program policies Google AdSense Help Center adresinde veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek diğer bir URL’de yer alan Video için AdSense Program politikalarına devamlı olarak uygun davranmanız şartına tabi olacaktır. Tüm Reklamlar (eğer varsa son kullanıcılar tarafından Bağlantılara yapılan tıklamalar ve girilen sorgulara cevaben sunulan Reklamlar dahil) her bir durumda, geçerli politikalarda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, genel olarak Google tarafından zaman zaman sunulan standart biçimlerde (1) Google tarafından gruplandırılacak ve Bağlantılar ile (geçerli olduğunda) Web Alan(lar)ının son kullanıcılarına Reklam Birim(ler)i olarak görüntülenecektir veya (2) üçüncü kişi video içeriği ile bağlantılı olarak çevrim öncesi, çevrim sonrası veya çevrim arasında yer alacaktır. Reklamların Web Alanı üzerinde, Google tarafından onaylanacak bir video formatında görüntüleneceğini ve bu Reklamların (i) sadece, tümü Google’ın kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Google’ın inceleme ve onayına tabi olacak olan Web Alan(lar)ı ve reklam harici video içeriği (birlikte "Video Medya") ile bağlantılı olarak görüntüleneceğini; ve (ii) sadece son kullanıcılar tarafından başlatılan Video Medya ile bağlantılı olarak talep edileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, Medya Oynatıcınız içinde, Google tarafından başka şekilde yazılı olarak onaylanmadıkça, aynı anda sadece bir (1) adet Reklam Birimi görüntüleyebileceğinizi kabul etmektesiniz.
Genel; Hizmet Sayfaları; Filtreleme; Beta Özellikleri. Herhangi bir Reklam Birimi, Reklam, Bağlantı, Arama Kutusu veya Atıf Butonu görüntülenen bir Web sayfası ("Hizmet Sayfası") üzerinde, sizin Web Alan(lar)ınızın bir son kullanıcının makul şekilde bir Google reklamı ile karıştırabileceği veya başka şekilde Google ile ilişkilendirebileceği reklam(lar)ı veya içeriği görüntülememeyi kabul etmektesiniz. Program’ın bir parçası olarak sunulan bazı Google hizmetleri, Hesabınızı kullanarak erişebileceğiniz SafeSearch veya AdSafe gibi filtreleme özelliğine sahip olabilir. Ancak, bu tür filtreleri etkinleştirmeyi tercih etmeniz halinde, (i) bu özellikleri Google tarafından temin edilen şartnamelere uygun olarak etkinleştirmenin Sizin sorumluluğunuz altında olduğunu ve (ii) (Reklamlar, Bağlantılar ve Arama Sonuçları dahil) tüm sonuçların, söz konusu filtre/filtrelerin etkinleştirilmesi ile seçilmiş olan sonuçlar ile sınırlı olacağının Google tarafından taahhüt edilmediğini ve edilemeyeceğini de kabul etmektesiniz. Bazı Program özellikleri "Beta" veya başka şekilde desteksiz durumda ("Beta Özellikleri") olarak tanımlanmaktadır. Kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, Beta Özellikleri "olduğu gibi" ve sizin opsiyon ve riskinizde olmak kaydıyla temin edilmektedir. Herhangi bir üçüncü kişiye Beta Özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgiyi, kamuya açık olmayan Beta Özelliklerinin varlığını veya Beta Özelliklerine erişimi ifşa etmeyeceksiniz.


Sadece Google ile İletişim Kurulacaktır. Web Alan(lar)ınız ile ilgili olarak görüntülenen Reklam(lar) veya Bağlantı(lar) ile ilgili her türlü iletişimi herhangi bir reklamverene değil, Google’a yönlendirmeyi kabul etmektesiniz.

Tarafların Sorumlulukları. Tüm içerik ve materyaller de dahil olmak üzere, Web Alan(lar)ından, bunların bakım ve işletiminden, Google’ın şartnamelerinin uygun şekilde uygulanmasından ve Program Politikalarına uyum da dahil olmak üzere bu Sözleşme şartlarına uygun davranmaktan yalnızca Siz sorumlusunuzdur. Google, kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi ihlal edebilecek her türlü faaliyeti, Reklamlara, Bağlantılara, Arama Sonuçlarına veya Atıf Butonlarına erişmek veya herhangi bir Atıf Olayını tamamlamak için bir yazılım uygulaması kullanımı veya bu Sözleşme ile yasaklanan herhangi bir faaliyette bulunulması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, soruşturma hakkını saklı tutar. Google, Sizin Web Alan(lar)ınızın son kullanıcılarından sorguların alınması veya Sizin Web Alan(lar)ınız) ile Google arasında veri iletimi de dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, Web Alan(lar)ınız ile ilgili hiçbir husustan sorumlu değildir. Ayrıca herhangi bir Reklam, Bağlantı, Arama Sonucu veya Atıf Butonunun Web Alan(lar)ının son kullanıcılarına uygun şekilde görüntülenmemesi veya Atıf Olayının son kullanıcılar tarafından uygun şekilde tamamlanmaması halinde, Google Size bildirimde bulunmakla yükümlü değildir.

Yasaklı Kullanımlar. (i) Tekrarlı manuel tıklamalar, robotlar veya diğer otomatik sorgulama araçları ve/veya bilgisayar bazlı arama talepleri ve/veya diğer arama motoru optimizasyon hizmetleri ve/veya yazılımlarının yetkisiz kullanımı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın çeşitli yöntemlerle otomatik, aldatma amaçlı, hileli veya diğer geçersiz yollarla, doğrudan veya dolaylı olarak sorgu, Atıf Olayları veya herhangi bir Reklam, Bağlantı, Arama Sonucu veya Atıf Butonu (herhangi bir video reklamı için "oynat" butonuna basılması da dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın) görüntülenmesi veya bunlar üzerinde tıklanması; (ii) herhangi bir Reklam, Bağlantı, Reklam Birimi, Arama Sonucu veya Atıf Butonunda yer alan bilgileri revize etme, değiştirme, filtreleme, kesme veya sırasını değiştirme veya herhangi bir Reklam, Bağlantı, Reklam Birimi, Arama Sonucu veya Atıf Butonunu Google’ın izni olmaksızın herhangi bir şekilde silme, gizleme veya küçültme; (iii) bir son kullanıcının bir Reklamın herhangi bir bölümü ("Reklam Veren Sayfası"), herhangi bir Arama Sonuçları Sayfası veya herhangi bir Atıf Sayfasına tıkladıktan sonra girdiği herhangi bir Web sayfasının tam ve bütün görüntüsünü çerçeve içine alma, küçültme, silme veya başka şekilde engelleme; (iv) bir son kullanıcıyı herhangi bir Reklam Veren Sayfası, Arama Sonuçları Sayfası veya Atıf Sayfasından uzaklaştırarak başka bir yere yeniden yönlendirme; bir Reklam Veren Sayfası, Arama Sonuçları Sayfası veya Atıf Sayfasına bir son kullanıcının doğrudan giderek erişebileceği sayfadan farklı sürümde bir Reklam Veren Sayfası, Arama Sonuçları Sayfası veya Atıf Sayfası sunma; Reklam ile Reklam Veren Sayfası arasında, Arama Kutusu’nu içeren sayfa ile Arama Sonuçları Sayfası arasında veya Atıf Butonu ile Atıf Sayfası arasında hiçbir içerik koyma; veya başka şekilde bir Reklamdan bir Reklam Veren Sayfasına, Arama Kutusunu içeren sayfadan Arama Sonuçları Sayfasına veya Atıf Butonundan Atıf Sayfasına doğrudan bir bağlantı haricinde herhangi bir şey temin etme; (v) pornografik, nefret, şiddet veya yasa dışı içeriğe sahip herhangi bir Web sayfası veya Web sitesinde Reklam(lar), Bağlantı(lar) veya Atıf Butonu/Butonları görüntüleme; (vi) Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları veya Atıf Butonlarına, herhangi bir yazılım uygulaması, Web sitesi aracılığıyla veya üzerinden veya Sizin Web Alan(lar)ınız haricinde başka yollarla doğrudan veya dolaylı olarak erişme, başlatma ve/veya etkinleştirme veya Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları veya Atıf Butonlarını herhangi bir yazılım uygulaması, Web sitesi veya Sizin Web Alan(lar)ınız haricinde başka ortamlara başka şekilde dahil etme (sadece bu sözleşmede açıkça izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla); (vii) Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları veya Atıf Olayları veya bunların herhangi bir bölümü, kopyası veya türevinden elde edilen bilgileri "crawl", "spider" yöntemlerine tabi tutma, endeksleyeme veya herhangi geçici olmayan bir şekilde saklama veya ön belleğe alma; (viii) zaman zaman revize edilebilecek olan, Google Web Sitesi üzerindeki herhangi bir Program Politikasını veya Sizinle Google arasındaki diğer herhangi bir sözleşmeyi ihlal edecek şekilde hareket etme (herhangi bir sınırlama olmaksızın Google AdWords program şartları da dahil olmak üzere); (ix) kötü niyetli yazılım yayma; (x) bu Sözleşmenin tarafınızdan ihlali üzerine Google’un bu Sözleşmeyi feshetmesinden sonra Programı kullanmak amacı ile yeni bir hesap oluşturma; veya (xi) Google’ı zayıf şekilde yansıtan veya başka şekilde Google’ın itibarını veya iyi niyetini küçülten veya azaltan herhangi bir işlem veya uygulamada bulunmak yasak olup, herhangi bir üçüncü kişinin bunları yapmasına izin vermeyecek veya herhangi bir üçüncü kişiyi bu yönde teşvik etmeyeceksiniz. Yukarıdakilerden herhangi birini yapma girişimi veya bunların ihlalinin bu Sözleşmenin esaslı ihlalini teşkil edeceğini ve hesabınızın hemen askıya alınması veya bu Sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere Size karşı her türlü geçerli hukuki ve adil yasal çözüm yoluna ve mevcut her türlü hukuki veya cezai yasal çözüm yoluna başvurabileceğimizi kabul etmektesiniz.

Fesih; İptal. Diğer Google müşterileri (örneğin, Web hosting şirketiniz) ile yapmış olabileceğiniz herhangi bir üçüncü kişi sözleşmesine tabi olmak kaydıyla, Program dahilindeki herhangi bir Web Alanı üzerindeki Reklamlar, Bağlantılar, Arama Kutuları veya Atıf Butonlarını görüntülemeyi, Web Alanlarınızdan Google Java Script veya benzer programları kaldırmak suretiyle, herhangi bir zamanda, nedenli veya nedensiz olarak durdurabilirsiniz. Bu Sözleşmeyi, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine, Programa katılımınızı iptal etme isteğinizi belirten yazılı bir bildirim göndermek suretiyle nedenli veya nedensiz olarak sona erdirebilirsiniz. Bu Sözleşme, Google tarafından bildiriminizin alınmasından itibaren on (10) iş günü içerisinde feshedilmiş addedilecektir. Google, bu Sözleşmenin ihlali olabilecek her türlü faaliyet hakkında araştırma yapabilir. Google, her zaman, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir sebeple, Programın tamamı veya bir kısmını sona erdirebilir, bu Sözleşmeyi feshedebilir, veya herhangi bir Web Alanının, Programın tamamı veya bir kısmına katılımını askıya alabilir veya sona erdirebilir. Ayrıca, Google iki (2) ay veya daha uzun bir süre içinde, Reklamlar veya Atıf Butonları üzerinde yeterli sayıda geçerli tıklama veya geçerli Reklam gösterimleri oluşturmamış olan (her bir durumda Google tarafından ölçülecektir) herhangi bir hesabı bildirimde bulunmaksızın sona erdirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir Web Alanının Programa katılımının sona erdirilmesi veya bu Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi üzerine, Madde 3, 6-10, ve 14-17 fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

Gizlilik. Google’ın Gizli Bilgilerini Google’ın ön yazılı muvafakati olmaksızın ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. "Google’ın Gizli Bilgileri" herhangi bir sınırlama olmaksızın: (a) Program ile ilgili tüm Google yazılımları, teknolojileri, programları, şartnameleri, malzemeleri, kuralları ve belgelerini; (b) Size Google tarafından temin edilen Programda Web Alanı performansına ilişkin tıklama oranları veya diğer istatistikleri; ve (c) Google tarafından yazılı olarak "Gizli" veya eşdeğer bir niteleme ile tanımlanmış olan diğer her türlü bilgiyi kapsar. Ancak Program kapsamında, Google tarafından Size yapılmış olan brüt ödemelerin miktarını doğru olarak ifşa edebilirsiniz. Google’ın Gizli Bilgileri, Siz veya Google tarafından herhangi bir ihlal yapılmaksızın kamuya açık bilgi haline gelen bilgileri veya (i) yazılı olarak da tevsik edilmek kaydıyla, Google’ın Gizli Bilgilerine erişim olmaksızın bağımsız olarak geliştirilen; (ii) Sizin üçüncü bir kişiden yasal yollarla almış olduğunuz; veya (iii) kanunen veya resmi merciler tarafından ifşa edilmesi zorunlu kılınan bilgileri kapsamamaktadır.

Garanti Verilmemesi. Google, Reklamların görüntülenmesi veya herhangi bir Reklam veya Atıf Butonu üzerinde yapılan tıklamaların düzeyi, bu görüntülenme ve/veya tıklamaların gönderim zamanları, Atıf Olaylarının tamamlanması veya bu Sözleşme tahtında Size yapılacak herhangi bir ödemenin miktarına ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Ayrıca, şüpheye mahal vermemek üzere, Google, Programın her zaman veya (i) genel Internet backbone’ları, ağlar veya sunuculardaki kesintilerden kaynaklanan (ii) Sizin ekipman, sistem veya yerel erişim hizmetlerindeki herhangi bir arızadan kaynaklanan, (iii) daha önceden programlanmış bakımlar nedeniyle ortaya çıkan veya (iv) grev, ayaklanma, yangın, sel, patlama, savaş, devlet tedbiri, işgücü şartları, deprem, doğal afetler veya Google (veya onun tamamen kendi iştirakleri) veya Sizin sunucularınızın yer aldığı veya birlikte yer aldığı bir yerde Internet hizmetlerindeki kesintiler gibi Google’ın (veya yüzde yüz iştiraklerinin) kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan herhangi bir arıza süresi içinde işletilebileceğini garanti etmemektedir.

Tekeffül. GOOGLE REKLAM YAPMA, BAĞLANTILAR, ARAMA, ATIFLAR VE DİĞER HİZMETLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, BUNLAR İLE İLGİLİ OLARAK ZIMNİ VEYA SARİH HERHANGİ BİR TEKEFFÜLDE BULUNMAMAKTADIR VE İHLAL ETMEME, SATIŞA ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ TEKEFFÜL VEYA ŞARTLARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. REKLAMLAR, BAĞLANTILAR VE ARAMA SONUÇLARININ GOOGLE’A AİT OLMAYAN İÇERİĞE DAYANDIĞI VEYA GOOGLE’A AİT OLMAYAN İÇERİK İLE BAĞLANTILI OLARAK GÖRÜNTÜLENDİĞİ SÜRECE, GOOGLE’IN, SÖZKONUSU REKLAM, BAĞLANTI VE ARAMA SONUÇLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ İLE İLGİLİ HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAKTIR.
tamamen Türkçe
______________________________________________________

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme...