Sadece ABD de yerleşik olan site sahiplerine bu imkanı tnaıyor. Hesap sahbi kişi ABD den hit alsa bile ABD de ikamet etmediği sürece bu programa kabul edilmeyecektir.

The current minimum requirements from publishers are:

Flash 7 player that you can control (a must-have)
1 million monthly streams
U.S.-based publisher with primarily U.S. viewership