Sayfa ECPM x sayfa gösterimi
yani : 0.97x30.476/1000= 29,56 $