kendilerine mail at bence, ödemeni hazırlarken gözden geçiriyorlar gelirleri, iptal ederler picasadan gelen paraları boşuna gider tıklar