o zaman ödeme gelir gelmez parani dolara çevireceksin