bu tarz çeklerin tamamı 5. ayın sonunda geçerliliğini yitiriyormuş.