Saol ahmet. Ekledim listeye. Bakalım gelirlerde artış olacak mı?...