banada yeni geldi +0.70 biraz çok ama bozdurup harcarız