hesabın 50$ ı aşınca adresini doğrulamak için posta yolu ile bir şifre gönderilir. Bu kodu girersen adresinin doğru olduğu ispatlanır.