excel dosyasınya banka kodu olarak "007100212034" gibi çok haneli sayılar çıkıyor.
eft biriminde sadece 4-5 karakter girilebiliyor.
007100212034 için 0710 gibi ilk 4 haneyi mi girmemiz gerekiyor?