http://www.r10.net/624328-post25.html

ticket a adsense çalışanlarının verdiği bir YASAK açıklaması var ve hayır yasak değildir diyorsunuz.