Görsellik olarak çok zayıf kalmış.
Daha geniş kategorilize edilip geniş bir tema üzerine çalışma yapılsa daha hoş olur kanaatindeyim