Akradaşlar verinin harf ve ya rakam olduğunu nasıl süzgeçten geçire biliriz?
Gelen veriyi GET ile ediniyorum.