alemsin dostum eğer kabul edilseydin örnek teşkil ederdin