Adsanseden aldığım CEvap


- üç standart reklam birimi
- üç bağlantı birimi
- iki arama kutusu
- üç tavsiye reklam birimi