Yasaklar yıkılmak içindir, bilen birisi varmı o kodu