Bu tür reklam koymak yasak mı değilm ?

Muallakda bir konumu ?